Γυναικολογική εξέταση

Κάθε υγιής γυναίκα πρέπει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο να παρακολουθείται γυναικολογικά, τόσο για το ετήσιο τεστ Παπανικολάου όσο και για μία εκτενέστερη γυναικολογική εκτίμηση.

Ο έλεγχος αυτός πρέπει:

Nα ξεκινά περίπου έναν χρόνο μετά την έναρξη των σεξουαλικών επαφών της γυναίκας.
Γυναίκες με παθολογικό γυναικολογικό ιστορικό μπορεί να χρειαστεί να υποβληθούν σε επανεξέταση νωρίτερα από τον χρόνο.

Τι εξετάσεις περιλαμβάνει ο προληπτικός έλεγχος;

Ο προληπτικός έλεγχος ξεκινά με τη λήψη του ιατρικού ιστορικού, από το οποίο ο γυναικολόγος μπορεί να αντλήσει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με διάφορες γυναικολογικές και μη παθήσεις.

  • Ακολουθεί η εξέταση και ψηλάφηση της κοιλιάς και ο έλεγχος των έξω γεννητικών οργάνων (αιδοιογεννητική περιοχή) για πιθανή παθολογία (οξυτενή κονδυλώματα, δερματικές μολύνσεις, ανατομικές ανωμαλίες). Στη συνέχεια γίνεται η εξέταση του κόλπου και του τραχήλου της μήτρας με τη βοήθεια του κολποδιαστολέα, ο οποίος τοποθετείται προσεκτικά από τον γυναικολόγο στον κόλπο και επιτρέπει την επισκόπηση του κολπικού τοιχώματος και του τραχήλου της μήτρας για κολποτραχηλίτιδες, ιογενείς βλάβες,ανατομικές ανωμαλίες ή άλλη παθολογία.
  • Την ίδια ώρα γίνεται και η λήψη του τεστ Παπανικολάου (τεστ ΠΑΠ) ή άλλων εξετάσεων, όπως καλλιεργειών κολπικού και τραχηλικού υγρού, εφόσον αυτές θεωρηθούν απαραίτητες.
  • Έπειτα, ακολουθεί η κλασική αμφίχειρη γυναικολογική εξέταση, η οποία είναι πολύ σημαντική γιατί δίνει πληροφορίες για τη φυσιολογική ή μη κατάσταση των έσω γεννητικών οργάνων ή για παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες δεν είναι πάντα εμφανείς με άλλο τρόπο στα πλαίσια του υπόλοιπου γυναικολογικού ελέγχου, π.χ. όζοι ενδομητρίωσης.
  • Σημαντική είναι ακολούθως η υπερηχογραφική εξέταση, ώστε να υπάρχει και η οπτική απεικόνιση και εκτίμηση των έσω γεννητικών οργάνων και των πιθανών προβλημάτων τους.
  • Τέλος ο ιατρός θα προβεί σε επισκόπηση και ψηλάφηση μαστών και ανάλογα με τα ευρήματα μπορεί να συστηθεί περαιτέρω έλεγχος με μαστογραφία ή υπερηχογράφημα μαστών.

Γιατί είναι τόσο σημαντικός ο προληπτικός έλεγχος;

Ο προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος είναι αναντικατάστατος, διότι όχι μόνο επιτρέπει στον γυναικολόγο να επιβεβαιώνει σε τακτική βάση την καλή κατάσταση της γυναίκας, αλλά και να εντοπίζει νωρίς και να προλαμβάνει πιθανά γυναικολογικά προβλήματα.
Επιπλέον, έχοντας γνώση του ιστορικού της γυναίκας μπορεί να αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικότερα τυχόν επείγουσες καταστάσεις ή προβλήματα.
Τέλος ο γυναικολόγος μπορεί να διαπιστώσει και άλλα μη γυναικολογικά προβλήματα και να καθοδηγήσει ανάλογα τη γυναίκα.