Καλλιέργεια Κολπικού-Τραχηλικού Υγρού

Η καλλιέργεια κολπικού και τραχηλικού υγρού είναι ένα διαγνωστικό τεστ με σκοπό την ανίχνευση μικροοργανισμών που προκαλούν λοιμώξεις του κόλπου ή του τραχήλου της μήτρας. Μέσω αυτής της εξέτασης μπορούμε να διαγνώσουμε λοιμώξεις που επαναλαμβάνονται ή αντέχουν στις συνήθεις θεραπείες.

Λόγω συχνής έλλειψης συμπτωμάτων,
η γυναίκα πολλές φορές δεν υποψιάζεται τη φλεγμονή

Ο ιατρός πραγματοποιεί στο ιατρείο πλήρη καλλιέργεια κολπικού υγρού (αερόβια, αναερόβια, μύκητες, μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα, χλαμύδια κ.ά.) για τη σωστή διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία της κολπίτιδας, διαγιγνώσκοντας μικρόβια, όπως Candida, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealitycum, Ureaplasma genitalium, Mycoplasma, Neisseria gonorrhoeae, Streptoccocco Ομάδα Β (S. agalactiae). Επίσης, με το αντιβιόγραμμα που ακολουθεί την καλλιέργεια θα ξέρουμε και ποιο είναι το καταλληλότερο αντιβιοτικό για το συγκεκριμένο μικρόβιο. Η ορθή λήψη καλλιέργειας κολπικού και τραχηλικού υγρού είναι πολύ σημαντική, ειδικά σε περιπτώσεις υπογονιμότητας.
Η εξέταση είναι απλή και απολύτως ανώδυνη. Η γυναίκα τοποθετείται στην γυναικολογική καρέκλα και ο γιατρός εισάγει στον κόλπο της έναν ειδικό αποστειρωμένο βαμβακοφόρο στυλεό με σκοπό την εμπότιση του βαμβακιού με κολποτραχηλικό υγρό. Έπειτα αυτός ο στυλεός τοποθετείται στο ειδικό φιαλίδιο του και αποστέλλεται στο εργαστήριο.