Μ.Μ.

Μ.Μ.

Μ.Μ. 150 150 phoenixdaamt

Με αφορμή την εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση που κάνατε πρόσφατα στη μητέρα μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και τον σεβασμό μας στο πρόσωπό σας! Αποδείξατε για ακόμη μία φορά πόσο άρτιος και εξαιρετικός επιστήμονας είστε!